Episode 34

full
Published on:

23rd Mar 2021

034 Aflysningen af eksamenerne er unfair og skaber flere problemer, end de løser – Karsten Bo Larsen

Pga. corona-nedlukningerne har elever og studerende ifølge elever og politikere fået dårligere undervisning. Derfor stilles de dårligere til eksamenerne, hvis de skal igennem en normal eksamen. 

Regeringen og et flertal i Folketinget har derfor besluttet at aflyse en række eksamener. Men løser det problemet?

Links

·       Karstens analyse: https://cepos.dk/artikler/forskelsbehandling-af-eleverne-ved-karaktergivning-i-gymnasiet/

·       Bryan Caplans super interessante bog, ”The Case Against Education”: https://www.saxo.com/dk/the-case-against-education_bryan-caplan_paperback_9780691196459

Optagelsen er lavet 2. marts 2021.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein