Episode 40

full
Published on:

7th Jun 2021

040 Cost-benefit of lockdowns - did they save lives? - Douglas W Allen

Hvor godt virker nedlukninger?

Jonas Herbys egen litteraturgennemgang fra efteråret viste en relativt beskeden effekt af nedlukninger. I gennemsnit havde vores frivillige adfærdsændringer – vores frivillige sociale distancering – 10 gange større betydning for smittespredningen end statens nedlukninger. Og hans seneste analyse viser, at smitten før jul toppede før størstedelen af regeringens nedlukninger.

Men i manges øjne er Jonas farvet. Han er liberal, og dermed grundlæggende statskritisk. Så i dette afsnit af Regelstaten taler han med Douglas Allen fra Simon Fraser University i Canada, som har lavet et yderst interessant review af litteraturen.

Links til:

·       Allens review (first draft): http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf. det er indsendt til ”International Journal of the Economics of Business”

·       min litteraturgennemgang: https://cepos.dk/artikler/borgernes-frivillige-adfaerd-er-afgoerende-for-pandemiens-udvikling/

·       min seneste analyse: https://cepos.dk/artikler/smittespredningen-foer-jul-toppede-inden-restriktionerne-kunne-have-effekt/

·       Texas-studiet Allen omtaler: https://www.nber.org/papers/w28804

·       Mulligans studie: http://www.nber.org/papers/w28737.pdf

Optagelsen er lavet 27. maj 2021.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein