Episode 48

full
Published on:

27th Sep 2021

048 Tvangsfjernelser af børn - Tea Torbenfeldt Bengtsson

I sin første nytårstale som nyudnævnt statsminister satte Mette Frederiksen (S) som mål, at flere børn skulle tvangsfjernes. Det er endt med en politisk aftale, hvor målet om flere tvangsfjernelser heldigvis er fjernet. I stedet er der – som altid når noget set med politikernes øjne skal være bedre i den offentlige sektor – sat penge flere penge af til området til flere sagsbehandlinger med mere.

Men hvor gode er vi egentlig til at hjælpe børn i nød fra centralt hold? Det er emnet for dagens afsnit, hvor jeg har besøg af Tea Torbenfeldt Bengtsson, som er professor hos VIVE med fokus på unges risikoadfærd og hverdagsliv.

  • Link til Teas kronik i Politiken (fri adgang på VIVE’s hjemmeside): https://www.vive.dk/da/udgivelser/anbringelser-er-ikke-altid-den-bedste-loesning-14687/

Optagelsen er lavet 18. august 2021

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein