Episode 53

full
Published on:

8th Nov 2021

053 Vi bryder ikke den sociale arv bedre end USA - Rasmus Landersø

I Danmark bryder vi ikke den sociale arv væsentligt bedre end i USA. Det er den opsigtsvækkende konklusion i et nyt studie fra Rockwool Fondens forskningsenhed. Studiet rykker grundlæggende ved vi danskeres opfattelse af vores eget samfund: Kan det virkelig passe, at den store indsats ikke skaber bedre resultater? Hvad er eventuelt forklaringen? Og hvad kan vi gøre anderledes, hvis vi vil have et dynamisk samfund, hvor borgernes talenter kommer i spil, uanset hvor de starter?

For at få svar på disse spørgsmål, har Regelstaten i dette afsnit besøg af et af studiets forfattere, Rasmus Landersø.

Optagelsen er lavet 2. november 2021.

Links

  • Rockwool-fondens omtale af studiet: https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/i-baade-danmark-og-usa-er-social-arv-med-til-at-forme-hele-livet/
  • Det videnskabelige artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537121000348
  • Afsnit 027 om skoledistrikter: https://regelstaten.captivate.fm/episode/027-skoledistrikter-kan-politikerne-styre-foraeldrenes-skolevalg-adjunkt-andreas-bjerre-nielsen
Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein