Episode 59

full
Published on:

20th Dec 2021

059 Regelstatens jobcentre - Marianne Stein

Ca. 9.000 mennesker er i dag ansat i jobcentrene, hvor de forsøger at hjælpe folk med at komme i arbejde. Prisen er ca. 13 mia. kr. om året, og effekten af jobcentrene er uvist. Forleden kom det frem, at jobcentrene i København ikke har henvist én eneste ledig til et job de seneste to år.

Personligt har jeg meget, meget svært ved at se rimeligheden i, at man bruger SÅ mange penge på SÅ lidt. Men verden er jo kompleks. Måske bidrager jobcentrene på anden vis til at gøre samfundet bedre. Eller værre.

Det er emnet i Regelstaten i dag, hvor jeg har besøg af Marianne Stein, som er socialrådgiver og forfatter til bogen "Sådan én er jeg jo ikke".

Links:

Optagelsen er lavet 26. november 2021.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein