Episode 63

full
Published on:

17th Jan 2022

063 Kønsforskelle. Biologi eller socialkonstruktion? - Klaus Desmet

Hvad skyldes kønsforskellene, og hvordan fikser vi evt. problemer? 

I 2016 kom Joachim B. Olsen i politisk modvind, fordi han sagde, at det er i hans øjne var - og nu citerer jeg - "fordummende, hvis vi ikke accepterer, at der er en biologisk forskel på mænd og kvinder, og at denne forskel giver sig udtryk i, at vi gennemsnitligt tager forskellige valg". 

Men ER der biologiske forskelle på mænd og kvinder eller skyldes de forskelle vi ser, at drenge og piger fx opdrages forskelligt? Det er emnet for dagens afsnit, hvor Regelstaten har besøg af professor i økonomi, Klaus Desmet, der netop har udgivet studiet "The Gender Gap In Preferences: Evidence From 45,397 Facebook Interests". 

Links: 

Optagelsen er lavet 1. december 2021. 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein