Episode 67

full
Published on:

21st Feb 2022

067 Hvad gør nogle lande mere velfungerende end andre? - Jeanet Sinding Bentzen

Nærmest uanset hvilke parametre, man kigger på, så klarer de nordiske lande sig godt sammenlignet med andre lande i verden. Vi er rigere, sundere, gladere og så er vores institutioner – altså domstole, myndigheder, folketinget osv., faktisk utroligt velfungerende set i et internationalt perspektiv. Og Danmark er et af verdens mest liberale lande med en af verdens mest frie økonomier.

Men hvorfor egentlig? Hvad er det, der gør, at nogle lande er ekstremt velfungerende, mens andre lande hænger fast i sølet?

Det emnet for denne podcast, hvor Jonas Herby har besøg af lektor Jeanet Sinding Bentzen.

Links:  

https://politiken.dk/debat/kroniken/art8218979/Jo-mere-religiøse-folk-føler-sig-jo-mindre-innovation-er-der-i-et-samfund 

Optagelsen er lavet d. 22. januar 2022.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein