Episode 77

full
Published on:

9th May 2022

077 Klimapolitik: Hvordan begrænser politikerne CO2-udslippet - Otto Brøns-Petersen

Verdens CO2-udledninger skal reduceres. Det ser et bredt politisk flertal - i hvert fald i Danmark - ud til at være ret enige i. Men hvordan gør man det? Hvis du spørger økonomerne er svaret relativt enkelt og tæt på samstemmende, at det gøres bedst ved at lave en kvote for CO2-udledningerne eller alternativt indføre en ensartet afgift på CO2-udledninger. Og så ellers læne sig tilbage og lade markedet finde ud af, hvordan CO2-udslippet reduceres bedst muligt.

Men ligeså stor enigheden er blandt økonomer, ligeså stor enighed synes der at være blandt de danske politikere om IKKE at gøre, som økonomerne anbefaler.

Det er emnet for denne podcast, hvor Jonas Herby har inviteret analysechef Otto Brøns-Petersen på besøg, for at tale om klimapolitik, hvorfor den er dårligere end nødvendigt og hvorfor den er endt et sted, som er langt fra det, økonomer kalder efficient.

Kontakt vært Jonas Herby på herby@cepos.dk.

Optaget d. 4. maj 2022.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein