Episode 81

full
Published on:

6th Jun 2022

081 Hvordan påvirker regulering priserne på sundhed i USA? - Lars Thorup Larsen

USA bliver hyppigt brugt som skræmmeeksempel på, hvor dyr og dårlig sundhedssektoren bliver, hvis den bliver privatiseret. Men undersøger man tingene i USA lidt nærmere, så står det klart, at privat sygesikring ikke er den eneste forskel mellem sundhedssektoren i Danmark og USA. Bl.a. er der masser af regulering i sundhedssektoren i USA, der begrænser konkurrencen og dermed bidrager til at forklare, hvorfor sundhed er dyrt i USA. 

For at blive lidt klogere på regulering i det amerikanske sundhedssystem har Regelstaten i dette afsnit besøg af Lars Thorup Larsen, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Kontakt til vært: herby@cepos.dk

Optaget d. 17. maj 2022.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein