Episode 83

full
Published on:

20th Jun 2022

083 Adam Smiths tabte arv - Mia Amalie Holstein

De seneste år er liberale blevet angrebet fra flere sider. På den ene side angribes de af de venstreorienterede for at være egeninteresserede og egoistiske ’homo economicus’, som kun går op i penge og profit. På den anden side angribes de af de (national)konservative for at være åndsløse individualister, som lever i et regneark, hvor de ”kender prisen på alt, men værdien af intet”. De liberale har mistet forståelsen for fællesskabet i jagten på frihed og egne individuelle behov. Men begge standpunkter er en misforståelse af den liberale position. Det er meget tydeligt, hvis man går i fodsporene på en af de helt store liberale tænkere, Adam Smith. 

Det siger ugens gæst hos Regelstaten Mia Amalie Holstein, der er økonom og filosof og vicedirektør i SMVdanmark.

Kontakt til vært: herby@cepos.dk

Optaget d. 14. juni 2022.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein