Episode 91

full
Published on:

27th Sep 2022

091 Hayek on complexity, uncertainty, and pandemic response - Mark Pennington

De seneste par år Jonas Herby været kraftigt involveret i nedlukningsdebatten. Var nedlukninger det rigtige svar på pandemien, eller havde det været klogere at overlade en større del af pandemihåndteringen til borgerne? Jonas’ holdning er, at det havde været bedre at droppe nedlukningerne og i stedet lade borgerne selv definere, hvad ikke-essentielle aktiviteter er for dem. Men sådan gik det ikke, og selv i dag – efter pandemien er overstået – er mange uenige med Jonas. 

  

Men ville den berømte Nobelpris-vindende økonom, F. A. Hayek, have været enig med Jonas? Det er emnet i dagens episode af Regelstaten, hvor Mark Pennington, Professor of Political Economy and Public Policy ved King’s College i London, gæster Regelstaten.  

Links: Mark Penningtons paper: https://doi.org/10.1007/s11138-020-00522-9 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein