Episode 98

full
Published on:

26th Dec 2022

098 Hvordan regulerer man landbrugets påvirkning af nærmiljøet - Lektor Brian H. Jacobsen

Landbruget er ofte i vælten, på grund af den indvirkning sektoren har på miljøet og klimaet. Kvælstof, fosfor osv. ender i vandløb og indre farvande, og derfor er der et klassisk økonomisk argument for at regulere landbruget. Men hvordan skal det reguleres, hvis effekten skal være størst mulig og omkostningerne lavest mulige? Det er emnet for dette afsnit af Regelstaten, hvor lektor Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet er i studiet. 

 

Optagelsen er lavet d. 15. november 2022 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein