Episode 99

full
Published on:

9th Jan 2023

099 Ord og tal - Espen Rostrup

Hvordan kan man bruge antallet, samt øvrig data omkring ord til at sige noget om regler og regulering generelt? Det diskuterer CEPOS' Jonas Herby med Espen Rostrup, som er uddannet økonom og beskæftiger sig med automatisering af data vedrørende ord. Lyt med når alt fra udviklingen i det danske sprog, databaseret bekæmpning af hvidvask og antal ord som redskab til at beskrive regelmængden, vendes i ugens afsnit af Regelstaten.

Optaget den 11. november 2022

Links:

Espen Rostrups hjemmeside:

http://www.rostrup.nu/

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein