Episode 15

full
Published on:

29th Jun 2020

015 Har Regelstaten fat i den lange ende i forhold til integration? - Rasmus Brygger

Dette afsnit af Regelstaten handler om indvandring og integration.

Jonas Herby har tidligere været ude og kritisere, at staten blander sig i ansættelsesforhold og hvem danskerne må indgå aftaler (eller kærlighedsforhold) med. Hvis folk opfører sig ordentligt, så rager det ifølge Jonas ikke staten, om man er født på koordinat 21.96, 13.65 (langt uden for EU) eller - som Jonas selv - på koordinat 55.65, 12.47 (Hvidovre Hospital). Men selvfølgelig må man også anerkende, at der er masser af problemer knyttet til den indvandring, vi har haft gennem tiden, selvom incitamenter og regulering (bl.a. overførselsindkomster og de facto minimumslønninger) nok betyder mere for problemerne, end debatten giver indtryk af.

For at lidt klogere på Regelstatens rolle i alt dette, har Jonas i dag besøg af Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter For Integration og tidligere liberal debattør og formand for Liberal Alliance Ungdom. Og vi kommer især til at tale om paradigmeskiftet.

Optagelsen er lavet 26. juni 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein