Episode 18

full
Published on:

10th Aug 2020

018 Hvordan regulerer man en pandemi - Kjeld Møller Pedersen & Otto Brøns-Petersen

Danmark har været igennem en nedlukning af historiske dimensioner. Ikke siden 2. verdenskrig har vi set så omfattende indgreb i danskernes hverdag, som i perioden efter 11. marts. Om nedlukningen var fornuftig eller ej debatteres stadig, og om der nogensinde bliver enighed om det er nok tvivlsomt. Men at nedlukningen næppe var perfekt, er der ikke nogen tvivl om. Så de næste år vil vi få en diskussion af, hvad vi gør ved fremtidige pandemier. Og det er den diskussion Regelstaten tager hul på i dette afsnit, hvor det handler om, hvordan man regulerer en pandemi.

For en økonom rimer pandemi nemlig på markedsfejl, og markedsfejl rimer på regulering. Men hvad er markedsfejlene under en pandemi, og hvordan regulerer vi dem bedst muligt?

Gæsterne er denne gang Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet og Otto Brøns-Petersen, som også var med i afsnit 13, hvor vi talte om markedsfejl og politikfejl.

Optagelsen er lavet 3. juli 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein