Episode 22

full
Published on:

5th Oct 2020

022 Hvorfor opstår regler? - Karsten Bo Larsen

Siden 1989 er omfanget af statslige love og bekendtgørelser næsten tredoblet, så der I dag er godt 20 mio. statslige ord, der regulerer danskernes hverdag. Men det er jo langt fra alt. Slår man op på retsinformation, er der ca. 23.000 gældende forskrifter, hvoraf kun godt en tredjedel er love og bekendtgørelser. De resterende 2/3 dækker over alle mulige andre former for forskrifter, herunder særligt vejledninger, skrivelser og cirkulærer, som bl.a. har til formål at styre den offentlige sektor. Og hertil kommer 6-8.000 forordninger fra EU. 

Regler er der altså nok af, men hvorfor kommer de? Det skal vi snakke lidt om i dette afsnit af Regelstaten, hvor vi bl.a. skal høre om regler som ansvarsfralæggelse (når piccolinen hænger en seddel op i printerrummet, hvor der står ”Sig til, når der kun er en pakke papir tilbage”, er det en form for ansvarsfralæggelse) og skraldespandspolitik (når ”Der må gøres noget”, men man ikke har ”noget”, der virker, kan enhver idé, der ellers burde tilhøre skraldespanden, blive til en ny regel).  

Optagelsen er lavet 15. september 2020. 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein