Episode 56

full
Published on:

29th Nov 2021

056 Epidemiens "jernlov" - Otto Brøns-Petersen

Uanset hvor man kigger hen, har kontakttallet/R (altså hvor mange, én smittet bringer smitten videre til) svinget omkring 1, hvis man ser bort fra de første par uger af pandemien.

Og det skyldes én ting: Adfærd. Hvis der ingen smitte er, ændrer ingen adfærd, og folk mødes på kryds og tværs. Det får smitten til at stige. Men bliver smitten for høj, ændrer folk adfærd og passer på. Det får smitten til at falde.

I ligevægten er pandemien i ro og kontakttallet 1. Men pga. diverse stød (nye varianter,vacciner, sæson, nedlukninger mv.) og forsinket information, ser man kontakttallet svinge omkring 1.

I dagens afsnit af Regelstaten forklarer Otto Brøns-Petersen epidemiens "jernlov".

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein