Episode 17

full
Published on:

27th Jul 2020

017 Lovgivningsprocessen og de alt for korte høringsfrister - Morten Jarlbæk Pedersen

Velkommen til Regelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Regelstaten er podcastet hvor du — sammen med mig — bliver klogere på, hvordan regulering påvirker danskernes hverdag og det danske samfund.

I dag skal vi blive lidt klogere på lovgivningsprocessen. Hvad sker der egentlig fra, at en politiker får en idé og til at idéen bliver omsat i konkret regulering. Og til at blive klogere på denne proces, har jeg i dag besøg af Morten Jarlbæk Pedersen, der er Ph.D. i statskundskab, og efter eget udsagn ekspert i lovkvalitet, høringssvar. Velkommen til Morten.

Vi har aftalt at vi bygger dagens afsnit op om en case. Og jeg tænker, at vi tager udgangspunkt i SF's forslag om loft over betalingsfrister mellem virksomheder, hvor de ved lov ville kræve, at danske virksomheder ikke kan aftale længere betalingsfrister end 30 dage.

Læs i øvrigt min kommentar om loft over betalingsfrister her:  https://cepos.dk/debat/po-puli-stisk-er-hvervs-re-gu-le-ring-af-be-ta-lings-fri-ster-ko-ster-sam-fun-det/

Optagelsen er lavet 17. juni 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein