Episode 7

full
Published on:

4th May 2020

007 Markedsfejl under COVID-19-epidemien – Michael Teit Nielsen

I økonomisk teori er markedsfejl et af de væsentligste argumenter for at indføre regulering, som fjerner eller reducere markedsfejlen. Ofte taler folk om markedsfejl, når tingene ikke er som de synes, de burde være. Men er det altid markedsfejl? Er røg på et værtshus fx en markedsfejl, der kalder på regulering, selvom ingen udsættes ufrivilligt for passiv rygning ?

Måske minder COVID-19 en lille, bitte smule om passiv rygning forstået på den måde, at du kun bliver ramt af smitten, hvis du er i umiddelbar nærhed af folk, der er smittede. Men der er selvfølgelig også mange forskelle. Bl.a. kan du ikke se om en person er smittet med COVID-19, og én enkelt inhalering er nok til at slå dig ihjel - så farlig er rygning trods alt ikke.

Jeg havde om markedsfejl, da jeg studerede - og særligt i faget Mikro 2, som pga. den høje dumpeprocent var frygtet af alle. Jeg klarede mig personligt fint til den eksamen, men det er snart 20 år siden, og mine analytiske evner er lidt rustne i forhold til dengang. Så derfor har jeg inviteret min tidligere forelæser i netop Mikro 2, Michael Teit Nielsen, til at hjælpe mig med at få styr på markedsfejlene under en COVID-19-pandemi. Lyt med og bliv klogere på markedsfejl i en corona-tid.

Optagelsen er lavet 23. april 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein