Episode 13

full
Published on:

15th Jun 2020

013 Markedsfejl vs politikfejl – Analysechef Otto Brøns-Petersen

Det første man lærer om på økonomistudiet, er perfekte markeder. Men på resten af økonomistudiet handler det primært om situationer, hvor markederne ikke er perfekte, og hvor der er det, økonomer kalder for markedsfejl. Det klassiske eksempel på en markedsfejl er forurening.

Markedsfejl er et ofte anvendt argument for, at staten skal gå ind og regulere markedet, for derigennem at løse markedsfejl og gøre samfundet bedre. Men kan staten det?

I dette afsnit af Regelstaten taler jeg markedsfejl og statsfejl med min kollega, Otto Brøns-Petersen, som er tidligere direktør i Skatteministeriet og i dag analysechef i CEPOS. Vi taler bl.a. om hvornår der er markedsfejl og hvornår der er statsfejl. Og om hvordan markedsfejl let flytter med og bliver til politikfejl, når staten forsøger at rette op på dem.

Lyt med og bliv også klogere på, hvordan økonomer anvender deres metoder i public choice-litteraturen, og hør hvordan man designer det perfekte samfund. 

Optagelsen er lavet 18. februar 2020

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein