Episode 10

full
Published on:

25th May 2020

010 Omkostningerne ved COVID-19 og nedlukningen - Otto Brøns-Petersen

Da corona-virus sprang fra dyr til mennesker og kom ud af kontrol, blev verden ramt af meget, meget stort samfundsøkonomisk tab. Et tab som har mange aspekter. Flere dør, kapital mister værdi og usikkerheden er blevet større. Stort set alle lande forsøger i disse dage at begrænse tabet. I Danmark har vi i lang tid haft lukket betydeligt ned for økonomien og reguleringen er blevet strammet kraftigt. Og selvom der er blevet åbnet lidt op, er der stadig mange ting, der endnu ikke må køre på normal vis.

Det store spørgsmål er, om de gevinster, som vi kan opnå igennem regulering, står mål med omkostningerne. Men hvor store er omkostningerne forbundet med COVID-19 og nedlukningen. Hvordan opgør man det korrekt i en tid, der er forskellig fra så meget andet.

Med hjælp fra min kollega, Otto Brøns-Petersen, får jeg styr på BNP, offentlig produktion, hjælpepakker, privatforbrug og forbrugeroverskud. Og vi kommer selvfølgelig ind på forskellene mellem Danmark og Sverige. Hør også vores bud på, hvad vi kan lære af COVID-19 i forhold til fremtidig regulering.

Optagelsen er lavet 20. maj 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein