Episode 19

full
Published on:

24th Aug 2020

019 Politikeren, ministeren og den manglende deregulering – Eva Kjer Hansen

Hvordan slanker vi Regelstaten? Det er et svært spørgsmål, men én ting er sikker. En slankning af Regelstaten vil involvere ministre og folkevalgte. Derfor besøger vi denne gang Eva Kjer Hansen, som har siddet i Folketinget siden 1990 har været minister i fire perioder, har siddet i Europa-Parlamentet og meget, meget mere.

Eva Kjer Hansen er en af de alt for få politikere, der ser ud til at udvise en oprigtig interesse for Regelstatens vokseværk. Og Eva Kjer Hansen er faktisk en af de eneste ministre, der rent faktisk har formået at rydde lidt op regelbunken i din tid som Miljø- og fødevareminister, hvor hun i 2015 afskaffede en bunke bekendtgørelser og den samlede regelmængde faktisk faldt. Det skal vi høre lidt om! Og så forsøgte Eva Kjer Hansen sammen med Henrik Dahl og Josephine Fock at sætte fokus på problemet ved bl.a. at foreslå et stående udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering (som folketinget stemte ned), tage på Tour de afbureaukratisering og søsætte et forskningsprojekt, der skulle sætte fokus på problemerne med bemyndigelser og bl.a. resulterede i bogen "Når embedsmænd lovgiver", som vi tidligere har omtalt i programmet (afsnit 8 med Peter Bjerre Mortensen).

Links:

·       Eva Kjers 149 ophævede bekendtgørelser: http://jensfrederikhansen.dk/?page_id=1298

·       En gennemgang af Eva Kjers egentlige regelforenkling: http://jensfrederikhansen.dk/?p=20

Optagelsen er lavet 30. juni 2020.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein