Episode 51

full
Published on:

25th Oct 2021

051 Hvor meget har biologer og liberale økonomer til fælles - Rasmus Ejrnæs

"Hjælp til økonomisk kommentar" - sådan skrev jeg i emnefeltet i til en biolog for snart tre år siden. Jeg havde skrevet et indlæg til Børsen om faren ved at ensrette alle banker gennem regulering, og anvendte monokultur som en metafor for hvor sårbar en ensartet banksektor kan være. Og derfor havde jeg brug for eksempler på planter, der trivedes når den anden led. 

Jeg fik et par eksempler, men det var biologens mail, der for alvor vakte min interesse. Han skrev nemlig:  

"Der kan være en vis ræson i at afgrødevariation øger dyrkningssikkerheden hos landmanden. Men ude i den vilde natur vil jeg mene at det store problem med monotoni er at det bremser udvikling. Det skaber stilstand, hvis der ikke er variation at vælge ud fra. Sådan set understreger det bare dit argument. 

Og så er det en selvstændig pointe at forstyrrelser medvirker til at skabe diversitet, fordi der opstår nye muligheder for hidtil undertrykte livsformer. Og måske er det dem som er bedst egnet i fremtiden. Man siger at diversiteten er højest ved en moderat forstyrrelsesintensitet.

Wauw tænkte jeg. Det er jo nærmest liberal økonomisk teori i sin reneste form - og så fra en biolog! 

Biologen, det var Rasmus Ejrnæs. Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Og han er gæst i dette afsnit af Regelstaten. 

Links: 

Rasmus’ meget velskrevne bog, ”Natur” (kun 49 kr!): 

https://unipress.dk/udgivelser/n/natur/ 

Min kommentar i Børsen (gratis):

https://cepos.dk/debat/monokultur-i-finanssektoren-er-potentielt-farlig/ 

Optagelsen er lavet 14. september 2021. 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein