Episode 58

full
Published on:

13th Dec 2021

058 Det forsvundne nærhedsprincip i EU - Antony Davies & James Harrigan

For 1½ måned siden læste jeg en for mig foruroligende artikel i Weekendavisen. "Det forsvundne princip" lød rubrikken, og i teksten kunne jeg læse, at nærhedsprincippet - eller subsidaritetsprincippet - i EU, faktisk ikke rigtig eksisterer. 

På trods af at EU har indført regler om fordeling af barsel, vil indføre mindstelønninger, og blander sig i mange andre ting, som jeg personligt mener, er en ren dansk sag at afgøre, har EU-domstolen ikke én eneste gang fundet anledning til at underkende lovgivning på grundlag af nærhedsprincippet. 

"Vildt nok!" tænkte jeg. For som lægmand kan jeg se masser af grunde til gennem en retssag at fortælle EU-politikerne, at dette og hint skal de ikke blande sig i. Men desværre kunne jeg i artiklen også læse, at nærhedsprincippet i EU, ifølge Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, er en hensigtserklæring mere end en paragraf, du kan gå i retten med. 

Det gør mig ikke specielt tryg. For i USA blander den føderale regering sig i alt mellem himmel og jord, på trods af at der i den amerikanske forfatning faktisk er ret snævre grænser for, hvad den føderale regering overhovedet må. Så hvordan skal det ikke gå i EU? 

For at blive klogere på dette, har jeg i dette afsnit af Regelstaten besøg af Antony Davies og James Harrigan fra mit favorit-podcast, Words and Numbers. 

Optagelsen er lavet d. 23. november 2021. 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein