Episode 73

full
Published on:

4th Apr 2022

073 Flugten til privatskolerne - Karsten Bo Larsen

TV2 har lavet udsendelsen "Flugten til privatskolen". I udsendelsen hører man både personlige historier fra elever, forældre, lærere og skoleledere folkeskoler og privatskoler om hvilke udfordringer og beslutninger, de står overfor. Der vises desuden klip med eksperter, hvoraf bl.a. Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er den ene. Det er jo super reklame for Arbejderbevægelsens Erhvervsråds synspunkter, men jeg sidder også med en fornemmelse af, at udsendelsen kunne have haft en helt anden vinkel og en anden ekspert. Det kunne fx være Karsten Bo Larsen fra CEPOS, som er gæst i dette afsnit af Regelstaten.

Links:

Karstens blogindlæg med kilder: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/karstenbolarsen/ECE13873052/aeraadets-angreb-paa-friskoler-og-privatskoler-er-et-skaevskud/

Historie om otteårig der blev aflyst af privatskole: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-03-22-otteaarig-gik-paa-privatskole-i-14-dage-inden-han-blev-sendt-retur-til

Effekten af konkurrence i Sverige: http://doi.wiley.com/10.1111/ecca.12130

Charter Schools and Their Enimies, Thomas Sowell: https://www.amazon.com/Charter-Schools-Enemies-Thomas-Sowell/dp/1541675134

VIVE Campbells review af klassestørrelser: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2018.10

Campbells hjemmeside: https://www.campbellcollaboration.org/

Relaterede afsnit

Karsten i Regelstaten om forbud mod profit i daginstitutioner: https://regelstaten.captivate.fm/episode/057-forbud-mod-profit-i-daginstitutioner-karsten-bo-larsen

Karsten i Regelstaten om hvorfor regler opstår: https://regelstaten.captivate.fm/episode/hvorfor-opstaar-regler-karsten-bo-larsen

Regelstatens episode om skoledistrikter: https://regelstaten.captivate.fm/episode/027-skoledistrikter-kan-politikerne-styre-foraeldrenes-skolevalg-adjunkt-andreas-bjerre-nielsen

Optaget d. 29. marts 2022.

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein