Episode 8

full
Published on:

11th May 2020

008 Kræver voldsomme indgreb mere åbenhed i et moderne, liberalt demokrati - Martin Vinæs Larsen

11. marts 2020 lukkede Mette Frederiksen landet ned på grund af COVID-19-pandemien. Beslutningen er blevet rost af stort set alle, men allerede efter kort tid var vi flere der begyndte at efterspørge beslutningsgrundlag fra regeringen. Hvor mange liv forventede man at redde? Hvad forventede man, at de økonomiske omkostninger ville være, og hvad var den langsigtede strategi egentlig?

Der er nu gået to måneder siden Mette Frederiksens pressemøde, og kritikken er begyndt at tage til i styrke. Bl.a. har forskere efterspurgt indsigt i Statens Serum Instituts modeller og rådata uden at få det — hvilket i øvrigt står i skærende kontrast til Sverige, hvor myndighederne tidligt lagde deres R-kode ud.

Lever det op til idealerne i et moderne, liberalt demokrati, at magten holder kortene meget tæt til kroppen, selv når de laver meget store indgreb i danskernes grundlæggende frihedsrettigheder? Eller har danskerne et særligt krav på at kunne gå regeringen og Folketinget i bedene, når de forbydes at udføre deres erhverv og samles i større grupper?

For at blive lidt klogere på, hvad traditionen og tankerne bag det liberale demokrati er i denne episode af Regelstaten besøg af lektor Martin Vinæs Larsen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Optagelsen er lavet 6. maj 2020.

Link til bogen "Myten om den rationelle vælger": https://www.amazon.com/Myth-Rational-Voter-Democracies-Policies/dp/0691138737

Link til R-model fra Sverige: https://github.com/FohmAnalys/SEIR-model-Stockholm?fbclid=IwAR0egu-DlHJk0dUgpMWss7W_4pp3s-oBVP2Vy_Uhhb0ZOKNU7vEk-_qd4DA

 Link til diverse nyheder om lukketheden:

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein