Episode 50

full
Published on:

18th Oct 2021

050 Hvorfor sætter økonomer pris på støj og natur? - Jesper Sølver Schou

Hvis I følger mig på Facebook eller Twitter, så vil I af og til se mig skrive noget a'la "værdien af et statistisk liv" eller "værdien af tid". Fx i en situation, hvor jeg konstaterer, at letbanen på Ring 3 er en dårlig investering, fordi tidsgevinsterne ikke er store nok. 

Men hvad er det egentlig, vi økonomer taler om, når vi snakker om samfundsøkonomiske analyser og nævner tidsgevinster, sundhedseffekter, støj osv. Det bliver vi klogere på i dag, hvor Jesper Sølver Schou, lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitets, som står bag en ny rapport om priser på støj og natur, er på besøg i Regelstaten. 

Optagelsen er lavet 15. september 2021. 

Show artwork for Regelstaten

About the Podcast

Regelstaten
Hvad betyder de mange regler for det danske samfund og din hverdag?
Mængden af love og regler i Danmark vokser med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når du dør, som da du blev født.

Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? I Regelstaten forsøger jeg - gennem samtaler med eksperter, meningsdannere med mere – at gøre os alle klogere på, hvordan de mange regler påvirker vores samfund, og hvad de betyder for din og min hverdag.

Vært: Jonas Herby, cand.polit og specialkonsulent i tænketanken CEPOS. Jonas er bl.a. fast skribent på Børsen og Altinget.dk. Du kan følge Jonas på Twitter og Facebook.

Redigering: Casper Klein